Састанак УО привременог органа

 

Одржан 17.02.2013.године у Смедеревској Паланци са почетком у 10 часова
Присутни чланови:

Сви чланови УО били су присутни.

Сви чланови стручне комисије изузев Радовић Владимира и Лаловић Срђана су били присутни .

Присутни су још били:
Браћ Зоран, Милиновић Радован, Вукасовић Стеван, Миротић Бранислав, МиланВујовић, и Тадић Вукашин, а као стручни
консултант гдин. Обрад Ђокић.

Предложен је и једногласно усвојен дневни ред,,,

После усвајања записника са претходног састанка потрвђена је стручна комисија у саставу:

Струњаш Вук, Вељановски Славчо, Коцић Мирослав,Радовић Владимир, Миладиновић Најдан, Мирковић Славиша и Лаловић Срђан.

Предложено је да се узгојне смотре одржавају на различитим локацијама: Београд,Кула, Смедеревска Паланка, Велика Плана и Ниш…

Представљен је Узгојни правилиник и разматран тачку по тачку, и уједно је гласано за сваку тачку по наособ,и предложено је да се сав прерађени материјал достави
на увид свим члановима привременог УО и стручној комисији, и након тога да се пошаље КСС-у на верификацију.

Каримановић Суки именован је за портпарола испред привременог УО.

Изгласано је да се по истекуове сезоне укине УР.

Да са позову сви који имају једине за условни родовник да их изводе на специјалке, цац и цациб изложбе (комисијски, најмање двоје судија за
расу шарпланинац) у току ове године да би могли добити УР .
Да се тражи од КСС-а да одабране судије комисијски(најмање два члана) могу оценити псе за УР и ван изложбе.

Донетаје одлука да се за мултимедијални материјал тумачења стандарда проф. Павловића задуже Ђокић и Каримановић а касније да се подели у писаној и електронској форми свим судијама који це судити ИИ групу. .

Предложено је и прихваћено једногласно да судије које ће у наредном периоду судити специјалке морају присуствовати на минимун два од три предвиђена семинара у току године.

Предложеноје и прихваћено да Обрад Ђокић буде стручни консултант и предавач на семинарима који ће се одржавати у више градовау Србији. Градови ће се накнадно одредити.

Предложеноје и усвојено да до Државног Шампионата остане на снази стари правилник за специјалке,а да се после шампионата донесе и примењује нови правилник .

састанак заврсен у 15х