Керунг

01 1b 01 a 01aa 01aaa

 

Aутор керунг листе је стручни сарадник привременог УО (у сарадњи и договору са задње седнице Стручне комисије и привременог УО) гдин. Обрад Ђокић.

За питања, предлоге, стручне коментаре  и друге коментаре обратите се на адресу: sukishop1@hotmail.com